SERV

De SERV is het huis van het Vlaams sociaal overleg. Het is dé ontmoetingsplaats van de Vlaamse werkgeversorganisaties (Voka, Unizo, Boerenbond en Verso) en werknemersorganisaties (ACV, ABVV, ACLVB). Ze werken er samen aan adviezen en akkoorden over belangrijke sociaal-economische onderwerpen. Het doel? Meer welzijn en welvaart voor iedereen in Vlaanderen.

Tip voor ondernemers: Bekijk ook het overzicht met alle ondernemersorganisaties.

Lees hier verder.

SERV: Huis van Vlaams sociaal overleg 

De SERV is het huis van het Vlaams sociaal overleg. Het is dé ontmoetingsplaats van de Vlaamse werkgeversorganisaties (Voka, Unizo, Boerenbond en Verso) en werknemersorganisaties (ACV, ABVV, ACLVB). Ze werken er samen aan adviezen en akkoorden over belangrijke sociaal-economische onderwerpen. Het doel? Meer welzijn en welvaart voor iedereen in Vlaanderen.

Tip: Bekijk ook het overzicht met alle ondernemersorganisaties.

De SERV biedt draagvlak

De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een stevige achterban. Via hun vertegenwoordigers laten ze de stem horen van meer dan 150 000 ondernemers, bedrijven en organisaties en ca. 2 miljoen werknemers en werkzoekenden in Vlaanderen.

De organisatie agendeert, adviseert en realiseert

De SERV adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het te voeren sociaal-economische beleid. Het speelveld is heel ruim: het gaat over arbeidsmarkt, economie, onderwijs, begroting, energie, sociale bescherming …

Men onderbouwt en verbindt

De organisatie heeft veel deskundigheid in huis om adviezen en akkoorden van goede kwaliteit af te leveren. Naast het eigen studie- en onderzoekswerk betrekt de SERV regelmatig experts en andere middenveldorganisaties en legt men het oor te luister bij stakeholders en burgerpanels.

Wegen op het beleid

Met de akkoorden en adviezen stapt de SERV naar beleidsverantwoordelijken van regering, parlement en overheid. Zo voedt men het publieke debat en communiceert regelmatig via kranten, tv, radio en sociale media. Ook ijvert de organisatie voor impact op het beleid in het belang van meer welzijn en welvaart voor iedereen in Vlaanderen.

Transparant werken

Het is een publieke instelling maar werkt onafhankelijk. Alle akkoorden, adviezen en rapporten zijn vrij beschikbaar via deze website.

Lees meer info via deze link.