Sociaal secretariaat der notarissen

Sociaal secretariaat der notarissen is een sociaal verzekeringsfonds voor Vlaamse ondernemen, KMO's en eenmanszaken.

Het Sociaal Secretariaat der Notarissen verzorgt al decennialang de personeels- en loonadministratie van het notariaat. Ook verschillende politieke mandatarissen en vrije beroepen zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders, apothekers en architecten doen een beroep op het SSN.

Lees hier verder.

Over Sociaal secretariaat der notarissen

Door bewust te focussen op het notariaat en enkele andere aanleunende sectoren, vormt het SSN een uitzondering op de regel in de sector van de sociale secretariaten. Dankzij die specialisatie beschikken onze medewerkers over een grondige kennis van de complexe sociale wetgeving voor elk van deze paritaire comités en kunnen ze een ruime dienstverlening aanbieden.

Elke aangesloten werkgever krijgt een persoonlijke payroll administrator toegewezen, die het volledige dossier opvolgt. De payroll administrators kennen hun klanten door en door en vormen het eerste aanspreekpunt. Bovendien zorgen ze niet alleen voor een correcte loonverwerking, samen met het juridisch departement en de accountmanagers bieden ze ook ondersteuning bij de meest uiteenlopende vragen over sociale wetgeving en personeelsadministratie.

Andere sociaal verzekeringsfondsen België